Krabi 2วันที่ 24 ก.ค. 2560  ตัวแทนชาวบ้านแหลมป่องและชาวบ้านเกาะกวาง  ม.3 ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่  ว่า   ชาวบ้านกว่า 50 คนนำโดยนายบริรักษ์  แดงหนำ  เลขานุการกลุ่มรักษ์แหลมป่อง   ได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่  พร้อมถือป้ายข้อความ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทวงคืนถนน สายแหลงป่อง-ท่าเรือ ซึ่งเป็นถนนสาธารณะ

ระยะทางประมาณ 3 กม. ให้กลับมาเป็นของชุมชน ภายหลังจากที่บริษัท เหมืองแร่เอกชน เข้ามากว้านซื้อ ที่ดิน จากชาวบ้าน และยึดเอาเป็นถนนสายดังกล่าว เป็นถนนส่วนบุคคลไม่สามารถนำงบประมาณของรัฐมาพัฒนาได้ ส่งผลทำให้ให้ถนนมีสภาพชำรุด และมีฝุ่นออกจากรถบรรทุกแร่ ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพประชาชน  โดยในวันนี้ตัวแทนชาวบ้านได้ยื่นหนังสือ ร้องเรียน  พร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 360 ราย ผ่านนายสมปอง รัตนะ   ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกระบี่  เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ แก้ปัญหา ทั้งที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมามานานกว่า 30 ปี    ปัจจุบันมีสภาพชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ตลอดเส้นทาง  เนื่องจากมีรถบรรทุกแร่ของบริษัทเอกชน วิ่งผ่านทุกวัน  สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านเป็นอย่างมาก  

 นายบริรักษ์  แดงหนำ  เลขานุการกลุ่มรักษ์แหลมป่อง กล่าวว่า  เดิมทีถนนสายดังกล่าว ได้มีการบุกเบิก โดยการขุดด้วยแรงคน มาตั้งแต่สมัย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์  ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี ชาวบ้านแหลมป่องและบ้านเกาะกวาง ได้ ใช้ถนนดังกล่าวเป็นถนนสายหลักในการสัญจรเรื่อยมา  และตามแผนที่ระวางก็เป็นถนนสาธารณะ   จนกระทั่ง มีบริษัทเอกชน มาทำเหมืองแร่ในพื้นที่ กว้านซื้อที่ดินชาวบ้านและยึดเอาถนนเป็นของส่วนบุคล ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน  ต้องทนกับฝุ่นละอองขณะรถบรรทุกวิ่งผ่าน มาเป็นเวลานานหลายปี  พอหน้าฝนก็ต้องเจอสภาพโคลน  ตลอดสาย  ชาวบ้านไม่มีความรู้ที่จะไปสู้กับนายทุนได้ชาวบ้านได้แจ้งให้ทางอบต.หนองทะเลมาสำรวจ แต่ปรากฏว่าไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้  เนื่องจากทางบริษัทเหมืองแร่ อ้างครอบครองเอกสารสิทธิ์รวมทั้งถนนด้วย  ทั้งที่ในแผนที่ระวาง ระบุเป็นที่สาธารณะ จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานหลายปี

ขอคุณข่าว บัญฑิต รอดเกิด  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จ.กระบี่

Pin It