ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :25 Vesical calculiนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ

กระเพาะปัสสาวะ  ระบบทางเดินปัสสาวะ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปัสสาวะเป็นเลือด 

ทั่วไป

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Vesical calculi หรือ Urinary bladder stone หรือ Bladder stone) พบประมาณ 5% ของนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (ไต หลอดไต และกระเพาะปัสสาวะ) ทั้งหมด และพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุโดยพบในผู้ชายบ่อยกว่าในผู้หญิง

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เป็นโรคพบได้ประปรายในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่พบได้บ่อยพอควรในบ้านเรา โดยเฉพาะในคนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ มีได้ตั้งแต่ขนาดเล็กกว่า 1 เซนติเมตร (ซ.ม.) ไปจน ถึงใหญ่ได้มากกว่า 5 ซ.ม. อาจมีก้อนเดียว หรือหลายๆก้อน อาจมีลักษณะแข็งมาก แข็งพอประมาณ จนถึงค่อนข้างนุ่ม ทั้งนี้ขึ้นกับชนิด หรือ สารที่เป็นส่วนประกอบของนิ่ว

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะมีได้หลายชนิด ทั้งนี้ขึ้นกับ สาเหตุ ถิ่นที่อยู่อาศัย และอาหาร ชนิดของนิ่วที่พบได้ คือ

  • แคลเซียมออกซาเลต (Calcium oxalate) ซึ่งพบได้บ่อยที่สุด ประมาณ 80 %
  • แคลเซียมฟอสเฟต (Calcium phosphate)
  • แอมโมเนียมยูเรท (Ammonium urate)
  • กรดยูริค (Uric acid)
  • แมกนีเซียมแอมโมเนียมฟอสเฟต (Magnesium ammonium phosphate)
  • และซีสเตอีน (Cysteine)

โดยนิ่วแต่ละก้อน อาจประกอบด้วยสารใดสารหนึ่งเพียงชนิดเดียว หรือสารหลายๆชนิดผสมปนกัน

นิ่วในกระเพาะปัสสาวะเกิดได้อย่างไร?

กลไกการเกิดโรคนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ คือ จากมีการตกตะกอนของสารที่ประกอบขึ้นเป็นนิ่วดังกล่าวแล้วในกระเพาะปัสสาวะเมื่อเกิดเรื้อรัง สารเหล่านี้จึงรวมตัวกัน เกิดเป็นก้อน ซึ่งคือ นิ่วนั่นเอง โดยสาเหตุที่ทำให้สารเหล่านี้ตกตะกอนได้ง่าย มักเกิดจากหลายสาเหตุร่วมกัน แต่อาจเกิดจากสาเหตุเดียวได้ สาเหตุต่างๆ ได้แก่

Pin It