Tai 2ใน ตอนนี้ ผมจะได้นำเอาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของสมุนไพรคาวตองสูตร ตำรับที่ผมได้พัฒนาขึ้น ว่ามีผลต่อโรคไตในทางที่ดีได้อย่างไรมาเล่าสู่กันฟัง เพื่อให้ท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพของท่านและคนใกล้ชิดของท่าน ต่อไป สำหรับในวันนี้จะเอาเรื่องกรวยไตอักเสบมาเล่าก่อนโรคไตอื่น ซึ่งข้อมูลบางส่วนผมตัดทอนมาจากหนังสือชื่อ Cracking The Stem Cell Code แต่งโดย Christian Drapeaeu  ดังนี้นะครับ

ใน ชีวิตประจำวันของหลายๆ คนอาจต้องกลั้นปัสสาวะด้วยความจำเป็น แถมบางคนไม่ค่อยชอบดื่มน้ำระหว่างทำงาน เพราะขี้เกียจไปเข้าห้องน้ำ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคในระบบทางเดินปัสสาวะได้..ทำให้เป็นโรคไตอักเสบ เรื้อรังได้

กรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis)ได้  กรวย ไตอักเสบเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ คือที่กรวยไต ซึ่งเป็นท่อที่รวบรวมน้ำและของเสียที่ไตกรองออกมา ส่งต่อให้กับท่อไต เพื่อส่งไปยังกระเพาะปัสสาวะ การอุดกั้นของทางเดินปัสสาวะ มักเป็นปัจจัยเสริมให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายขึ้น เช่น นิ่วในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากโต กระเพาะปัสสาวะไม่ทำงานในผู้ป่วยอัมพาต หรือมีก้อนในช่องท้อง เป็นต้น

Tai 1สำหรับ การรักษาด้วยการแพทย์แบบแผน  แพทย์ก็จะให้ยาปฏิชีวนะตามชนิดของโรคที่ตรวจพบ หรืออาจต้องไปพบแพทย์เป็นระยะเพื่อตรวจว่าไม่มีการอักเสบเรื้อรังหรือการติด เชื้อก่อโรคที่ไต หากได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง อาการไข้จะค่อยๆ ทุเลาภายใน 2-3 วัน แพทย์จะให้ยาปฏิชีวนะต่อจนครบ 14 วันเป็นอย่างน้อย จึงจะกำจัดเชื้อให้หมดไปได้

สำหรับ โรคไตเป็นปัญหาใหญ่ในวงการแพทย์ในแง่ที่เป็นโรคเรื้อรัง ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายมาก โดยทั่วไปหากเป็นไตวาย ผู้ป่วยต้องรักษาเข้ารับการฟอกไตตลอดชีวิต ผู้ป่วยจะรู้สึกหมดหวังเพราะได้รับคำบอกเล่าจากผู้ป่วยด้วยกันว่าโรคไตไม่ สามารถรักษาให้หายขาดได้

 ตาม หลักการแพทย์สะเต็มเซลล์แล้วโรคไตวายย่อมมีหนทางรักษาให้หายได้หากไม่ปล่อย จนสายเกินไปและเข้ารับการบำบัดอย่างจริงจัง แต่เนื่องจากเรื่องของสะเต็มเซลล์ยังเป็นของใหม่อยู่มาก การศึกษาวิจัยกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น อย่างไรก็ตามมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสะเต็มเซลล์ต่อโรคไตมาเล่าสู่ท่าน รับฟัง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาหรือใช้เป็นการแพทย์ทางเสริมกับวิธีการของ แพทย์แบแผนดังนี้

  1. การค้นพบว่าสะเต็มเซลล์ทำหน้าที่เป็นเซลล์สำรองของร่างกาย มันทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนสึกหรอหรือเซลล์ที่ทำหน้าที่ผิดปกติเสมอทุกวัน
  2. มีการค้นพบโปรตีนที่เรืองแสง(GFP)จาก แมงกะพรุนน้ำลึก ทำให้สามารถติดตามได้ว่าสะเต็มเซลล์เดินทางไปที่ไหนในอวัยวะส่วนต่างๆของ ร่างกาย ทำให้เรารู้ว่าเมื่อมีการอักเสบในส่วนต่างๆของร่างกาย ร่างกายจะผลิตสารชีวเคมีไปกระตุ้นไขกระดูกภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ให้ไปกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสะเต็มเซลล์ออกมาในกระแสเลือดและไปเกาะติดกับ อวัยวะที่อักเสบเสียหายและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายตลอดเวลา
  3. การ ใช้เทคนิค ปลูกถ่ายสะเต็มเซลล์ข้ามเพศ เป็นเทคนิคที่ทำให้การทดลองที่เคยใช้หนูทดลองมาทดลองยา เป็นการติดตามผลในคนแทนการใช้หนูทดลองได้

Tai 3นักวิจัยพบว่า การฉีดสะเต็มเซลล์จากไขกระดูกสามารถเข้าไปเปลี่ยนเป็นอวัยวะต่างๆได้เร็วซึ่งอาจใช้เวลาเพียง 13 วัน เท่านั้น เท่าที่ทราบสะเต็มเซลล์จากไขกระดูกสามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ของอวัยวะต่างๆ และทำการซ่อมแซมอวัยวะเหล่านั้นได้ด้วย เช่นตับ ผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร เยื่อบุท่อปัสสาวะ(   Poulsom R, Forbis SJ, Hodivala-Dilke K, et al. [2001] Bone marrow contributes to renal parenchymal turnover and regeneration. J pathol. 195[2]:229-35.  ) เยื่อบุท่อทางเดินหายใจ กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจ ตับ สมอง จอภาพในตา ปอด ลำไส้  เกือบทุกอวัยวะ(  Jaing Y, JahagirdarBN, Reinhardt RL, et al. [2002] Pluripotency of mesenchymal stem cells derived from adult marrow. Nature 418[6893]:41-9. )    เราพบว่าสะเต็มเซลล์จากไขกระดูกมีความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังเซลล์ ของไตที่เกิดอักเสบหรือความเสียหายได้ มีการทดลองในต่างประเทศที่ให้สัตว์ทดลองกินสาร Sulfated glucan หรือ เบต้ากลูแคนจากผนังเซลล์ยีสต์ในรูปแบบโครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกันไปหลาก หลายรูปแบบ เพื่อไปกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสะเต็มเซลล์มากขึ้น เซลล์ที่อักเสบจะปลดปล่อยโมเลกุลพิเศษ ที่เป็นเหมือนการส่งสัญญานเรียกสะเต็มเซลล์ที่ไหลเวียนในกระแสเลือดให้มา เกาะและซ่อมแซมเซลล์หรือเยื่อบุที่เสียหาย หากเกิดความเสียหายน้อยสะเต็มเซลล์ก็จะทำการซ่อมแซมทันไม่เกิดพยาธิสภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายทำทุกวันตลอดชีวิตของเรา แต่หากเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันแสดงว่าร่างกายหรือระบบการซ่อมแซมจากสะเต็ม เซลล์ทำการซ่อมแซมไม่ทันหรือจำนวนสะเต็มเซลล์ในกระแสเลือดมีปริมาณน้อยเกิน ไป ดังนั้นเมื่อมองในมุมกลับ หากเราให้คนที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้กินสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้น ไขกระดูกให้ผลิตสะเต็มเซลล์ได้มากขึ้นเช่น G-CSF หรือ เบต้ากลูแคน ที่มีอยู่ในสูตรตำรับของคาวตองผม ไขกระดูกก็จะผลิตสะเต็มเซลล์มากขึ้น ออกมาไหลเวียนในกระแสเลือดมากขึ้น สะเต็มเซลล์จำนวนมากก็จะไปเกาะเซลล์ของไตที่เสียหายแล้วทำการซ่อมแซมให้ไต กลับมาทำหน้าที่ได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่เส้นเลือดตีบตันที่ไต การทำงานของสะเต็มเซลล์ก็จะไปทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดเส้นใหม่ที่จะนำ เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนที่ขาดอากาศและสารอาหารได้ด้วย ดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลจากการทดลองในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าสะเต็ม เซลล์สามารถซ่อมแซมกล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่างๆได้เกือบทุกชนิดในปัจจุบันและ สร้างเส้นเลือดใหม่ได้(Neogenesis) สามารถนำมาอธิบายปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยด้วยโรคไตอักเสบหรือ ไตวายเรื้อรัง ที่กินยาสมุนไพรคาวตองแล้วอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนว่า เป็นกลไกการทำงานของสะเต็มเซลล์ที่เข้าไปซ่อมแซมอวัยวะที่เสียหายอย่างต่อ เนื่องนั่นเอง แต่ความสำคัญอีกประการหนึ่งในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือเสียหาย ของอวัยวะด้วยเทคโนโลยีสะเต็มเซลล์ก็คือ การใช้สมุนไพรธรรมชาติไปส่งเสริมการสร้างสะเต็มเซลล์ให้มากขึ้นเป็นวิธีการ ที่ได้ประโยชน์มากกว่าการฉีดสารกระตุ้นการสร้างสะเต็มเซลล์หรือการฉีดสะเต็ม เซลล์เข้าเส้นเลือดดำโดยตรง เนื่องจากเป็นเสมือนการเปลี่ยนร่างกายให้เป็นโรงงานผลิตยาที่มีชีวิต สามารถทำให้ไขกระดูกผลิตสะเต็มเซลล์ได้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการแบบนาทีต่อนาที และสะเต็มเซลล์ที่เกิดขึ้นเป็นของเจ้าตัวจึงไม่มีปฏิกริยาต่อต้านสามารถ เคลื่อนที่ไปเกาะและซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่เสียหายได้แม่ยำไม่มีผิดพลาด  ซึ่งในภาคสนามที่ผลลงไปคลุกคลีมาเป็นเวลานานหลายปี ก็พบผู้ป่วยโรคไตมากเหมือนกัน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เขียนในบทความเป็นความเห็นและประสบการณ์เฉพาะของผู้เขียน การนำเอาไปใช้เองต้องผ่านการพิจารณาโดยรอบคอบจากตัวท่านเองและผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอภก.อุดม รินคำ

ตัวอย่างกรณีศึกษา 

1.  คุณนา กลิ่นหอม อยู่ บ้านเลขที่ 101 หมู่ที่ 8 ต.ทองโพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปวดเอว นั่งได้นานไม่เกิน 30 นาที เป็นมานานปีกว่า มีนิ่วในไตแต่ผ่าออกแล้วที่ รพ.ตรัง เมื่อเริ่มดื่มคาวตองนี้จะปวดมากขึ้น ประมาณ 7 วัน จึงลดการดื่มเหลือวันละครั้ง ตอนที่ไปสัมภาษณ์ 30 ส.ค.56 กินไปแล้ว 2.5 ขวด อาการปวดหลังดีขึ้นมาก พอใจ 100%

2. แม่ นม(แม่หน้อย) อายุ 58 ปี อยู่ที่ 37 ม.9 ต.โพนทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ป่วยเป็นโรคกรวยไตอักเสบ ปวดหลัง ปวดแขน ขา ทั่วตัว มีโรคกระเพาะอักเสบ ร่วมกับไมเกรน มีอาการวิงเวียนมาร่วม 10 ปี ไปรักษาตัวที่ รพ.อ.โกสุม มา 5-6 ปี ดื่มคาวตองไปแล้ว 4 ขวด อาการต่างๆดีขึ้

3. พี่ จ่อย/ สุกัลยาณี บุญเลิศ อายุ 35 ปี (โทรฯ 085-912-2xxx) ที่อยู่ 60 หมู่ 3 บ้านอีอูด ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ป่วยด้วยโรคไตอักเสบมา 4-5 ปีแล้ว มีอาการปวดหลัง ขัดปัสสาวะ ถ่ายปัสสาวะเป็นสีแดงปนเลือด เวลาปัสสาวะรู้สึกเจ็บ จนต้องเข้านอนรับการรักษาที่ รพ. ซึ่งมีอาการช็อคไป 3 รอบ นน.ตัวลดจาก 48 กก.เหลือ 45 กก. ได้ดื่มคาวตองไปรวม 2 ขวด ปรากฎว่าหลังจากเริ่มดื่ม สีแดงของปัสสาวะก็ค่อยๆจางลงตามลำดับ พอดื่มหมด 2 ขวด ร่างกายก็เป็นปกติทุกอย่าง

Pin It