Thyroid02สวัสดีครับ ในตอนนี้ผมจะนำเอาข้อมูลเรื่องโรคไทรอยด์เป็นพิษ          และกลไกการออกฤทธิ์ของ(คาวตองแคปซูล)สมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมหมักชีวภาพและทำเป็นผงแห้งโดยวิธีพิเศษ ซึ่งในบทความนี้จะขอเรียก “คาวตองแคปซูล” และ(คาวตองชนิดน้ำ)น้ำ สมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมวิธีการหมักชีวภาพและเพิ่มกรรมวิธีพิเศษบาง ประการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็จะขอเรียกว่า “น้ำสมุนไพรคาวตอง” ก็แล้วกันนะครับ ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ต่อโรคไทรอยด์เป็นพิษมาเล่าให้ท่านฟัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในกรณีที่ท่านประสบปัญหาเรื่องของโรคของ ต่อมไทรอยด์  โดยจะขอนำเอาส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรคาวตองและเป็น ประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริงดังต่อไปนี้ครับ

จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและประสบการณ์ที่รวบ รวมได้จากภาคสนามเพื่อการทำวิจัยต่อยอดในโครงการชื่อ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกิน “พลูคาวแคปซูล” และโครงการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของทีมงานของพวกเรา ผมขอนำเอาข้อมูลดิบที่ได้จากประสบการณ์ของผู้ที่กินและดื่มคาวตองแล้วเกิด ผลดีต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษมาวิเคราะห์กับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเฉพาะการแพทย์สะเต็มเซลล์ ภาพรวมกลไกการออกฤทธิ์ต่อโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ของ “คาวตองแคปซูล” น่าจะเป็นดังนี้

  1. เพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย สารออกฤทธิ์ใน “ยาพลูคาวแคปซูล” สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองให้ยับยั้งเชื้อก่อโรคที่เป็นเชื้อโรค อันตรายถึงอันตรายมาก ในจานเพาะเลี้ยงได้อย่างน้อย 5 ชนิด  ภูมิคุ้มกันที่เกิดใหม่จึงลดภาระงานของร่างกายลงและเหลือภูมิต้านทานเดิม ที่มีอยู่ไปต่อสู้กับสาเหตุของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษได้มากขึ้น
  2. “คาวตองแคปซูล” มีคุณสมบัติกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตและเพิ่มจำนวนสะเต็มเซลล์ให้มากขึ้น สะเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตั้งต้นในการเกิดขึ้นของเซลล์หลายชนิด ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันหรือภูมิแพ้ตัวเอง      

Thyroid01ไทรอยด์ เป็นพิษ เกิดจากการที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป โดยต่อมใต้สมองไม่สามารถควบคุมการหลั่งฮอร์โมนได้ ทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนออกมามากเกินไป เราไม่ทราบสาเหตุชัดเจนเกี่ยวกับโรคนี้ และโรคนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับอาหารทะเลแต่อย่างใด แต่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่นกรรมพันธุ์และโรคเกรบ(Graves’ disease)หรือ โรคที่ทำให้ภูมิคุ้มกันตัวเองมาต่อต้านระบบภูมิต้านทานของตัวเอง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นรีเซบเตอร์บนต่อมไทรอยด์ เพื่อให้มีการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์มากเกินไป โรคไทรอยด์เป็นพิษพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 4-8 เท่า โรคนี้เกิดจากกรรมพันธุ์เช่น บางครอบครัวเป็นทั้งแม่และลูกสาว ผลของโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ คือจะมีการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ออกมามากเกินไป และต่อมจะมีขนาดโตขึ้นจนมองเห็นชัดเจน และทำให้การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายมากเกินไป เราอาจใช้วิธีจำง่ายๆเรื่องของฮอร์โมนไทรอยด์ก็คือ เมื่อมีฮอร์โมนไทรอยด์มาก ทุกอย่างจะสูงตามระดับฮอร์โมน ส่วนการมีระดับฮอร์โมนต่ำ ทุกอย่างในร่างกายจะทำงานลดลง ดังนั้นโรคไทรอยด์เป็นพิษ จึงทำให้หัวใจเต้นรัวคือชีพจรเต้นเร็วขึ้น มีการเผาผลาญสารอาหารมาก ทำให้น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียนอนไม่หลับ มือสั่นมักขี้ร้อนหงุดหงิดง่าย ซึ่งการรักษาไทรอยด์เป็นพิษทั่วไป ก็จะให้ยาที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านการทำงานของฮอร์โมน จากต่อมไทรอยด์เพื่อยับยั้งการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาใหม่ และยับยั้งการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนที่มีอยู่แล้ว ซึ่งหากกินยาเม็ดไปนานๆ อาจทำให้มีเม็ดเลือดขาวต่ำได้ หากกินยาแล้วไม่ดีขึ้น อาจต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หรือการกินไอโอดีนกัมมันตรังสี ระยะเวลาเฉลี่ยในการรักษาด้วยยา มักจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี ในระหว่างนี้หากลดยาไม่ได้ หรืออาการมากขึ้น มักจะทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัด หรือกลืนสารรังสี วิธีนี้ไม่ต้องเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน จากการผ่าตัด แต่มีข้อด้อยที่ว่า อาการไทรอยด์เป็นพิษจะยังไม่หายไปในทันที จะใช้เวลาในการกินยาอยู่อีกประมาณ 6 เดือน และในระยะยาวอาจ เกิดภาวะไทรอยด์ทำงานไม่เพียงพอ ต้องกินยาเข้าเสริมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ซึ่งอาจต้องกินยานี้ไปตลอดชีวิต ยารักษาไทรอยด์เป็นพิษที่ใช้กันมากที่สุดคือ ยาPTU นี้ จะรบกวนการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ โดยยับยั้งการนำเอาไอโอดีนไปสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งผลข้างเคียงของยานี้ จะทำให้เกิดผื่นที่ผิวหนัง คัน ลมพิษ ผมร่วง สีผิวหนังเข้มขึ้น เม็ดเลือดขาวลดลง Thyroid03 ปัจจุบันคณะกรรมการอาหารและยา ของสหรัฐอเมริกาได้เตือนผู้ให้การรักษาถึงความเสี่ยง ที่ยานี้จะทำให้เกิดตับอักเสบรวม ทั้งการเสียชีวิตจากตับทำงานล้มเหลว ส่งผลให้ คณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.อเมริกา ไม่ได้แนะนำให้ผู้หญิงและเด็กใช้ PTU  รักษาไทรอยด์เป็นพิษอีกต่อไป  ซึ่ง หากพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจริงมากมาย  ที่ผู้ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษหลายราย ได้ทดลองกินยาคาวตองแคปซูลและน้ำ เป็นการเสริมการรักษาวิธีการ ที่แพทย์รักษามาเป็นเวลานาน มาก่อนนี้แล้วและคุณภาพชีวิตไม่ดีขึ้นมากนัก แต่เมื่อได้กินหรือดื่มสมุนไพรคาวตองแคปซูลหรือน้ำ ไปประมาณ 1 เดือน แล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆชัดเจน น่าจะสืบเนื่องมาจากการทำงานของต่อมไทรอยด์ที่เสียหาย และไม่สามารถควบคุมการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์ ได้ตามปกติ ได้ถูกซ่อมแซมด้วยสะเต็มเซลล์ที่ร่างกายผลิตมากขึ้น จากการกระตุ้นของสารเบต้ากลูแคนที่ไปกระตุ้นไขกระดูก ที่เป็นเหมือนโรงงานผลิตสะเต็มเซลล์ ให้ผลิตสะเต็มเซลล์ออกมามากขึ้น และไปช่วยให้ต่อมไทรอยด์ทำงานเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่ง แม้ว่าโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ที่เกิดจากโรคเกร็บก็ไม่เป็นข้อยกเว้นที่สะเต็มเซลล์จะเข้าไปจัดการ เพื่อให้โรคกลับสู่ภาวะปกติได้ เพราะปกติสะเต็มเซลล์จะทำงาน โดยไปปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้ม กันอันเป็นกลไกการทำงานทั่วไปของสะเต็มเซลล์อยู่แล้ว แต่หากพิจารณาว่าโรคไทรอยด์เป็นพิษที่มีต้นเหตุอื่นที่ไม่ใช่โรคเกรบและเรา ยังไม่ทราบแน่ชัด ระบบการทำงานของสะเต็มเซลล์ จะตรวจสอบพบต้นตอของโรคด้วยระบบอันซับซ้อน แล้วไปควบคุมการทำงานที่ผิดปกติของร่างกาย ได้เหมือนกรณีภาวะภูมิแพ้ไวเกินหรือโรคหอบหืด ที่มีสาเหตุมาจากสาเหตุแตกต่างกัน แต่กลับปรากฏว่าโรคหอบหืดที่เป็นอยู่ ก็สามารถกลับคืนมาเป็นปกติได้ เช่นเดียวกับหลายๆท่าน ที่ประสบผลสำเร็จมาแล้ว หากท่านรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจ ในหลายตอนที่ผมได้อธิบายมา เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ ของสมุนไพรคาวแคปซูลหรือน้ำว่าทำไม สามารถเข้าไปจัดการดูแลปัญหาสุขภาพของคน ที่เกิดขึ้นได้หลายอย่างเหลือเกิน ก็ขอให้ท่านนึกถึงว่าร่างกายเรานี้ เป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์เครื่องหนึ่ง มันสามารถเติบโต มีส่วนที่สึกหรอเกิดขึ้น ซ่อมแซมตัวเองได้ตลอดเวลา และมีพลังชีวิตคอยควบคุมให้ทุกสิ่งเป็นไปตามที่ธรรมชาติ ได้ออกแบบไว้อยู่ตลอดเวลา หากเราปฏิบัติต่อร่างกายอย่างสอดคล้องกับที่ธรรมชาติ ได้ออกแบบไว้ โรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้เอง โดยไม่ต้องกินยา เหมือนกรณีที่ นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ กรรมการโรงพยาบาลราชธานี โรงพยาบาลชื่อดังของจังหวัดอยุธยา และประธานกรรมการบริหารเวลเนสซิตี้ กรุ๊ป ที่ป่วยด้วยโรคร้ายรุมเร้าถึง6 โรค ทั้งโรคอ้วน(113 กก) เบาหวาน ความดันโลหิตสูง(170/110) ไขมันในเลือดผิดปกติ ตับอักเสบรุนแรงและปริมาณเม็ดเลือดแดงมากเกินไป ซึ่งประสบการณ์ทางการแพทย์ที่สั่งสมมา ทำให้เขารู้ว่า โรคร้ายเหล่านี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดโดยการกินยา  แต่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีธรรมชาติโดยไม่ใช้ยารักษาตัวเอง และโรคร้ายทั้ง 6 โรคของ น.พ.บุญชัย ก็หายไปหมดภายใน4 เดือน เท่านั้นเอง นพ. บุญชัย ยังบอกอีกว่า การใช้ยานอกจากจะแค่รักษาตามอาการ ไม่หายขาดแล้วยังมีผลข้างเคียงด้วย อวัยวะที่มันเสื่อมไปแล้วมันฟื้นไม่ได้ แต่หาก นพ.บุญชัยท่านได้ศึกษาลงลึกเรื่องของสะเต็มเซลล์ ก็จะพบความลับที่น่าแปลกใจอีกมากมาย ที่คนที่เคยเป็นโรคร้ายแรงต่างๆกลับมาเป็นคนปกติ เหมือนไม่เคยเป็นโรคอะไรมาก่อนเลย เพราะสะเต็มเซลล์ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นในกระแสเลือด จะทำหน้าที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ให้กลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งหนึ่ง มีคำพูดประโยคหนึ่งที่พูดกันในหมู่นักวิทยาศาสตร์สะเต็มเซลล์ ในต่างประเทศ ที่ผมอยากให้ท่านที่สงสัยว่า สมุนไพรคาวตองแคปซูลและน้ำ ว่าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างไรด้วยคำพูดที่ว่า “สะเต็มเซลล์ทำให้โรคอะไรๆดูง่ายไปหมด” 

หมายเหตุ : ข้อมูลที่เขียนในบทความเป็นความเห็นและประสบการณ์เฉพาะของผู้เขียน การนำเอาไปใช้เองต้องผ่านการพิจารณาโดยรอบคอบจากตัวท่านเองและผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องก่อนเสมอภก.อุดม รินคำ

กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจากการดื่มสมุนไพรคาวตองที่ผ่านกรรมวิธีการหมักแบบชีวภาพ

  1. บัง หมาน(สมพงษ์ สามารถ) อายุ  ปี อยู่บ้านเลขที่ 115/4 หมู่ที่ 6  บ้านนาออก (โทรศัพท์ 083-1730xxx) ป่วยด้วยโรคไทรอยด์เป็นพิษ ไปตรวจที่ รพ.เหนือคลองตั้งแต่ ปี 2553 มีเหงื่อออกตามตัว เพลีย ความดันต่ำมาก(55) หมอบอกว่าต้องกินยาไปตลอดชีวิต โดยกินยาเม็ดครั้งละ 6 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ถ้าวันไหไม่กินก็จะมึนหัวมาก เหม่อลอย อาเจียน เพลียมาก สมรรถภาพทางเพศหมดไป ได้ฟังบทสัมภาษณ์แม่ชีจำเนียร วัดถ้ำเสือ ก็อยากทดลอง จึงซื้อมาดื่ม เมื่อเริ่มแรก 2-3 วันมีการถ่ายเหลววันละ 4 ครั้ง และมีปัสสาวะขุ่นข้นปนเหลืองกลิ่นฉุนมากรวม 3-4 วันหลัง จากนั้นก็รู้สึกตัวเบาสบายขึ้น อาการมึนงงหายไป พอกินขวดที่ 3 ได้ไปตรวจที่ รพ.เหนือคลองอีกครั้งพบว่า ไม่พบอาการไทรอยด์แล้ว หมอจึงลดยาเหลือครั้งละ 1 เม็ดวันละ 1 ครั้ง ตอนนี้ (30 ส.ค.56) กินไป 5 ขวดแล้ว น้ำหนักเพิ่มจาก 49 กก.เป็น 51 กก. สามารถทำงานได้ตามปกติ มีความมั่นใจว่าจะหายแน่นอน
Pin It