Khart2สวัสดีครับ ในตอนนี้ผมจะนำเอาข้อมูลเรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน          และกลไกการออกฤทธิ์ของ(คาวตองแคปซูล)สมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมหมักชีวภาพและทำเป็นผงแห้งโดยวิธีพิเศษ ซึ่งในบทความนี้จะขอเรียก “คาวตองแคปซูล” และ(คาวตองชนิดน้ำ)น้ำสมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมวิธีการหมักชีวภาพและเพิ่มกรรมวิธีพิเศษบางประการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็จะขอเรียกว่า “น้ำสมุนไพรคาวตอง” ก็แล้วกันนะครับ ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน มาเล่าให้ท่านฟัง เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพในกรณีที่ท่านประสบปัญหาเรื่องของโรคที่เป็นอยู่  โดยจะขอนำเอาส่วนที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริงดังต่อไปนี้ครับ

จากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยและประสบการณ์ที่รวบรวมได้จากภาคสนามเพื่อการทำวิจัยต่อยอดในโครงการชื่อ ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการกิน “พลูคาวแคปซูล” และโครงการวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องของทีมงานของพวกเรา ภาพรวมกลไกการออกฤทธิ์ต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันของ “คาวตองแคปซูล” และสมุนไพรคาวตองชนิดน้ำน่าจะเนื่องมาจากสารเบต้ากลูแคนในคาวตองแคปซูลหรือคาวตองชนิดน้ำ มีคุณสมบัติกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตและเพิ่มจำนวนสะเต็มเซลล์ให้มากขึ้น สะเต็มเซลล์เป็นเซลล์ตั้งต้นในการเกิดขึ้นของเซลล์ร่างกายเกือบทุกชนิด สะเต็มเซลล์เป็นเซลล์สำรองที่มีหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์หรืออวัยวะที่ผิดปกติได้    

หัวใจเป็นอวัยวะที่จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งของร่างกาย เซลล์ของร่างกายทั้งหมดต้องอาศัยหัวใจช่วยฉีดเลือดที่มีอาหารและออกซิเจนไปให้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการทำงาน หัวใจหยุดเต้นเมื่อใดเซลล์ร่างกายทุกๆส่วนก็ไม่ทำงานและจะตายในที่สุด ตัวหัวใจประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อของร่างกายชนิดหนึ่ง ที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงอย่างเพียงพอจึงจะทำงานยืดหดหรือบีบขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่า หัวใจไม่เพียงแต่บีบเลือดไปเลี้ยงส่วนอื่นๆของร่างกาย แต่จะต้องบีบเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อของตัวเองด้วย

Khart1คนเราเมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายก็ร่วงโรยสึกหรอไปเป็นของธรรมดา ก็เหมือนกับเครื่องยนต์ที่พอใช้ไปนานๆก็ต้องเสื่อม ต้องสึกหรอ หลอดเลือดก็เหมือนกัน พอนานเข้ามันก็จะแข็งตัวไปตามเวลา และพบว่าคนที่มีอายุประมาณ 40 ปีขึ้นไปอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคนี้ยิ่งสูงมากขึ้นด้วย โรคนี้มักจะเกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และพวกประเภทนั่งโต๊ะทำงาน พวกระดับบริหารทั้งหลายคือพวกที่ใช้มันสมองมากๆ มีความเครียดมากๆ พวกนี้จะมีความเสี่ยงของการเกิดโรคสูงกว่าพวกที่ใช้แรงงาน

ตามทฤษฎี สะเต็มเซลล์จากไขกระดูกมีความสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปยังเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหรืออวัยวะทุกแห่งที่เกิดอักเสบหรือความเสียหายได้ มีการทดลองในต่างประเทศที่ให้สัตว์ทดลองกินสาร Sulfated glucan หรือเบต้ากลูแคนจากผนังเซลล์ยีสต์ในรูปแบบโครงสร้างโมเลกุลที่แตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบ เพื่อไปกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสะเต็มเซลล์มากขึ้น ซึ่งองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์สะเต็มเซลล์ทำให้เราสามารถอธิบายถึงการที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลายรายอาการดีขึ้นได้ หากเราให้คนที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันได้กินสารที่มีคุณสมบัติกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสะเต็มเซลล์ได้มากขึ้นเช่น G-CSF หรือเบต้ากลูแคน ที่มีอยู่ในสูตรตำรับของคาวตองตำรับพิเศษที่ผลิตขึ้นนี้ ไขกระดูกก็จะผลิตสะเต็มเซลล์มากขึ้น ออกมาไหลเวียนในกระแสเลือดมากขึ้น สะเต็มเซลล์จำนวนมากก็จะไปเกาะเซลล์หลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตามสัญญานที่ส่งมาจากเซลล์ที่บาดเจ็บเสียหายแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์ที่เสียหายนั้นๆและทำหน้าที่ของเซลล์นั้นอย่างเป็นปกติอีกด้วย             ในกรณีที่เส้นเลือดตีบตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและตายลง การทำงานของสะเต็มเซลล์ก็จะไปทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดเส้นใหม่ที่จะนำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อส่วนที่ขาดอากาศและสารอาหารได้ด้วย ดังนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลจากการทดลองกับหนูทดลองที่ถูกทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนในต่างประเทศที่แสดงให้เห็นว่าสะเต็มเซลล์จากไขกระดูกสามารถซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจให้ดีขึ้นภายในเวลาเพียง 9 วันเท่านั้นเองและกล้ามเนื้อที่ตายส่วนใหญ่ก็กลับดีขึ้นภายในชั่วเวลา 27 วันโดยเฉลี่ย นอกจากนั้นยังพบการสร้างเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันด้วย แต่หนูกลุ่มที่ไม่ได้รับสะเต็มเซลล์ส่วนใหญ่จะตายภายใน 6 วัน สำหรับงานวิจัยในต่างประเทศมีการพบว่าสะเต็มเซลล์ที่ฉีดให้กับสัตว์ทดลองสามารถเคลื่อนย้ายไปเกาะกับเซลล์ของอวัยวะต่างๆได้หลายอวัยวะรวมทั้งมันจะสามารถไปเกาะซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อนั้นได้โดยการสร้างเส้นเลือดใหม่หรือ ซ่อมแซมเส้นเลือดเดิมที่มีปัญหาการอุดตันหรือเสียหายได้ด้วย    

Khart3สรุปจากปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ที่กินยาคาวตองหรือตำรับสมุนไพรคาวตองแล้วอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนว่า เป็นกลไกการทำงานของสะเต็มเซลล์ที่เข้าไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจและสร้างเส้นเลือดใหม่ให้ไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เหมือนกับที่เกิดขึ้นในหนูทดลองที่กล่าวถึงเหล่านั้นนั่นเอง ผมมีตัวอย่างหนึ่งในผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจอุดตัน แล้วใช้สมุนไพรคาวตองเป็นการแพทย์ทางเลือกมาเล่าให้ฟัง 1 ท่านดังนี้

คุณสมศรี ใจแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 122/13 ม.9 ต.ในเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา(31 ส.ค.56) ป่วยด้วยโรคความดันสูง(195) ตะคริว โรคหัวใจ มีมึนหัว ไปรักษาตัวที่ รพ.กรุงเทพฯภูเก็ต หมอบอกว่าเป็นหัวใจโต ตอนกลางคืนเวลานอนจะเป็นตะคริวที่น่อง รักษาตัวมาตลอดปีกว่า อาการก็ไม่ดีขึ้น เริ่มเพลียมากขึ้น เดินได้ไกลเพียง 8-10 เมตร ก็เดินโดยไม่พักก็ไม่ไหว ตอนหลังลุกขึ้นยืนไม่ได้เลย ต้องนอนกินยาเพียงอย่างเดียว ได้ดื่มคาวตองไปช่วงแรกประมาณ 10 วันก็มีอาการดึงที่หลังมาก หลังจากนั้นอาการเริ่มดีขึ้น สามารถเดินรวดเดียวได้ไกลถึง 150 เมตร โดยไม่เหนื่อยและเดินแบบคล่องแคล่ว หน้าตาสดใสขึ้น ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพูดแต่ตอนนี้พูดได้คล่องตลอดเวลา เจริญอาหารดีมาก

มีผู้ป่วยอีกหลายรายที่มีอาการป่วยคล้ายกันหรือรุนแรงกว่านี้ ที่มีอาการดีขึ้นหลังจากกินสมุนไพรคาวตองที่ผมผลิตขึ้น ซึ่งจะได้นำมาเล่าในโอกาสต่อไป.......

 

 

Pin It